Geert
De
Groote
Architecten

Malem

Het eiland Malem is één van de na-oorlogse sociale huisvesting sites juist buiten het centrum van Gent. De typologie van eengezinswoningen opgetrokken in een uniforme bouwstijl en omgeven door groene zones en water is wat deze site tot een ideaal ...

Basisschool Moorslede

Door de nieuwbouw vooraan op de site te situeren wordt de straatwand vervolledigd. Het voorgestelde volume wordt bepaald door een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. De verschillende buitenruimtes staan op een heldere manier met elkaar in verbinding in een poging om het ...

Appartementen wKmDP

GDGA verbouwt een herenhuis met tuin in Gent tot twee appartementen. De bestaande achterbouw wordt vervangen door een nieuwbouw uitbreiding. Via grote ramen wordt er licht tot diep in de woningen gebracht. Speciale aandacht wordt besteed aan de buitenruimtes ...

Gaspard de Colignyschool

Deze school opende in 1934 haar deuren. Op dat ogenblik telde ze twee klassen. Na tal van uitbreidingen telt de school momenteel 9 klasjes voor kleuters en lagere school. De site van de Gaspard de Cillignyschool in Gent is ...

Woning pVgD

De stadswoning met tuin maakt deel uit van een gesloten bouwblok. De achterbouw wordt gesloopt ten voordele van een nieuwe uitbreiding. De interne ruimtelijkheid wordt verhoogd door de creatie van een centraal gelegen dubbelhoge ruimte waar de leefruimtes aan grenzen. ...

Basisschool Hofkouter

Het ontwerp voor het nieuwbouwproject van de basisschool te St-Lievens-Houtem kwam tot stand in het kader van Open Oproep 1313. De site geniet van een uitzonderlijk uitgebreide en kwalitatieve omgeving. De uitgangspunten van het programma, het vrij interessante karakter van ...

Basisschool Oostende

De campus van de Vrije Basisschool Sint-Andreas wordt gedomineerd door twee in omvang gelijkaardige bakstenen gebouwen. De voorgestelde inplanting profiteert van een dubbele oriëntatie: het gebouw opent zich zowel naar het weidse en rustgevende polderlandschap als naar het besloten en ...

Zuidtuin

Het project vult het bestaande netwerk aan doorgangen en gevarieerde buitenruimten op de campus van Sint-Lucas te Gent verder aan. Door de combinatie van compactheid en locatie worden de meeste en belangrijkste bomen behouden en wordt de ruimte van de ...

De Leeuw

Twee voormalige pakhuizen in het hartje van Gent worden ontsloten langs een gemeenschappelijke koer. Een vroegere transformatie tot studio’s en appartementen is gedateerd. Nieuwe eisen op het vlak van isolatie en ventilatie vormen de aanleiding voor de “facelift “ van ...

Adm. Centrum

Twee eenvoudige vaststellingen vormen de uitgangspunten / de basisprincipes voor een tweeledige strategie: Ten eerste het tegenover elkaar zetten van openbare ruimte en gebouwen en het aftasten van de grenzen van beide om tot een dynamische interactie te komen. ...

Koppelwoningen

De woningen schrijven zich in binnen een beschermd dorpsgezicht. De gesloten straatgevel bestaat uit een archetypische compositie zoals wel meer huizen in de straat. De achtergevel is opengewerkt naar de tuin en laat het licht diep in de woning binnendringen. ...

Villa Brazil

Het bouwperceel ligt in een buitenwijk van Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. De site wordt gekenmerkt door de helling van een vallei. De organisatie van de woning is bepaald door de aanwezige topografie. Men bereikt de woning op het hoogste ...

Vrede

Het ontwerpen van een herdenkingsplaats voor de vrede is meer dan het vormgeven van een esthetisch monument of het letterlijk uitbeelden van vrede. We zien het contact leggen tussen individuen als een noodzaak om duurzame vrede te bereiken/bekrachtigen. Een ...

Mindestwohnung

De kronkelige nauwe Rivierstraat wordt gekenmerkt door rijwoningen van gemiddeld twee bouwlagen. Aan beide zijden van het perceel liggen inritten naar achtergelegen percelen. De bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het voorgestelde programma geeft de aanleiding voor een verdeling ...

Kaai 24

zal mee de evolutie van het havenbuurt Muide-Meulestede bepalen. De wisselwerking tussen de kaai en het hart van de Muide is in de loop der tijd verloren gegaan. Dit is te wijten aan het wegtrekken van havenactiviteiten en het beperkt ...

Tuin-huizen

Gezinsstructuren en woonwensen zijn in permanente evolutie waardoor sociale woningbouw-concepten voldoende mogelijkheden moeten voorzien om diverse doelgroepen kwalitatief te laten wonen, waarbij het woningaanbod en/of de wooneenheden flexibel kunnen worden afgestemd op wijzigende noden en leefgewoonten. Het streven naar een ...

Trappenhuis

Op een relatief beperkte perceelsoppervlakte van 55m² staat een burgerwoning van vier bouwlagen. De transformatie van de woning in meergezinswoning is een oefening in ruimteëfficiëntie en flexibiliteit. Een appartement beslaat de eerste twee bouwlagen, twee studio’s op de volgende bouwlagen. ...

Boven-woning

Deze verbouwing situeert zich in een ambachtelijke zone, aan de rand van Gent. Een bestaande schrijnwerkerij met aanpalende woning wordt uitgebreid met een volume op het dak. De bestaande dakstructuur kan de extra belasting niet aan, er wordt een tafel ...

Duinwoningen

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wordt nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. De duinwoningen vormen een cluster met de bestaande paviljoenen. Het ontwerp voorziet in een gedifferentieerd woningaanbod voor een ...

Commanderie

De activiteiten gerelateerd aan het militair hospitaal zijn op deze plaats beëindigd. De site bevat echter voldoende duurzame kwaliteiten om een nieuwe identiteit en toekomst te geven aan de gebouwen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds ontstaat ...

Oceaan

Woongebouw “Oceaan” vormt een herkenningspunt in de uithoek van de site van het voormalig militair hospitaal te Oostende. Een volledig beglaasde gordijngevel reflecteert de duinengordel. Een constructief dragende kern met uitkragende vloerdelen maken panoramische zichten op de omgeving mogelijk. Verschillende ...

Dokterspraktijk

Het betreft een studieopdracht voor het onderbrengen van een dokterspraktijk in een oude fabrieksruimte met opslagplaats. De fabriek beslaat het volledige perceel. Door het creëren van een centrale open ruimte en doorgang naar de straat ontstaat de mogelijkheid de verschillende ...