Geert
De
Groote
Architecten

Construire un Cadre de Référence

Een architectuuropleiding heeft tot doel adolescenten op te leiden tot architecten. Tijdens hun studie wordt aan de studenten een ontwerpmethodiek aangeleerd die hen uiteindelijk in staat moet stellen autonoom architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Enerzijds wordt hen tijdens het theoretisch onderricht begrippen als context, ruimtelijkheid, proportie, bouwmethodiek, structuur, materiaalgebruik en duurzaamheid verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Anderzijds ...

Appartementen wKmDP

GDGA verbouwt een herenhuis met tuin in Gent tot twee appartementen. De bestaande achterbouw wordt vervangen door een nieuwbouw uitbreiding. Via grote ramen wordt er licht tot diep in de woningen gebracht. Speciale aandacht wordt besteed aan de buitenruimtes van de appartementen. Zo worden er terrassen op verschillende niveaus gecreëerd.

Gaspard de Colignyschool

Deze school opende in 1934 haar deuren. Op dat ogenblik telde ze twee klassen. Na tal van uitbreidingen telt de school momenteel 9 klasjes voor kleuters en lagere school. De site van de Gaspard de Cillignyschool in Gent is ingesloten door bebouwing. Een enkele toegang ontsluit het terrein. De gebouwen zijn sterk verouderd en dienen dringend gerenoveerd te worden. ...

Woning pVgD

De stadswoning met tuin maakt deel uit van een gesloten bouwblok. De achterbouw wordt gesloopt ten voordele van een nieuwe uitbreiding. De interne ruimtelijkheid wordt verhoogd door de creatie van een centraal gelegen dubbelhoge ruimte waar de leefruimtes aan grenzen.

Basisschool Hofkouter

Het ontwerp voor het nieuwbouwproject van de basisschool te St-Lievens-Houtem kwam tot stand in het kader van Open Oproep 1313. De site geniet van een uitzonderlijk uitgebreide en kwalitatieve omgeving. De uitgangspunten van het programma, het vrij interessante karakter van de site, het zoeken naar duurzaamheid, de relatief beperkte middelen in termen van oppervlakte en financiën, en de noden van ...

Veldwerk

De groeiende diversiteit aan samenlevingsvormen en de nood aan betaalbare woningen vragen om een grotere variatie aan woningtypen. Het traditionele verkavelingsmodel is ruimteverslindend. De aandacht wordt verlegd van de indivduele kavel en het afzonderlijke huis naar de gemeenschappelijke kavel en de meergezinswoning. De voorgestelde ontwikkelingsvarianten zijn geïnspireerd op referentiemodellen die hun doeltreffendheid in een landelijke omgeving reeds bewezen hebben.

Kapel

Het leven van eenieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en openbare karakter nauw verbonden zijn: geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis,.. De kapel is een uitnodiging om zich een publieke ruimte toe te eigenen door er publiekelijk deze privémomenten te vieren. De volledig demonteerbare structuur is geconcipieerd als een prototype voor parkmeubilair. Aan elkaar gevezen ronde buisschijven vormen ...

Onderstations

Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. De elektrische energie wordt in het station getransformeerd naar een lager spanningsniveau ten behoeve van de verbruiker. Deze installaties zijn verschillend in schaal en worden ingepland in verschillende omgevingen. GDGA onderzoekt de integratie in het landschap op vraag van Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Classica

De dertiende editie van dit grootse tweejarige evenement in de XPO-hallen van Kortrijk biedt een inkijk op woonplezier, decoratie en welzijn. Dit jaar staat de hedendaagse ambachtskunst in de kijker. Atelier Mestdagh neemt een prominente plaats in op de beurs met een stand ontworpen door GDGA.

Site De Poortere

In 1922 begon Jozef De Poortere een confectiebedrijf in textielstad St-Niklaas. Dank zij het organisatorisch talent van de zonen groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende producent in deze branche van de Belgische textielindustrie. Het atelier breidt uit en beslaat al gauw een groot deel van het bouwblok. Door de toenemende concurrentie uit Azië sinds de jaren 90 is de ...

Hoogspanning

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Vakwerkmasten zijn reeds 100 jaar in gebruik over de hele wereld. Hun vorm wordt bepaald door eisen van technische en structurele aard. GDGA werkt mee aan een ...

De Leeuw

Twee voormalige pakhuizen in het hartje van Gent worden ontsloten langs een gemeenschappelijke koer. Een vroegere transformatie tot studio’s en appartementen is gedateerd. Nieuwe eisen op het vlak van isolatie en ventilatie vormen de aanleiding voor de “facelift “ van beide gebouwen. Door de inzet van duurzame gevelmaterialen en respect voor de geschiedenis van de plek wordt het historische karakter ...

Koppelwoningen

De woningen schrijven zich in binnen een beschermd dorpsgezicht. De gesloten straatgevel bestaat uit een archetypische compositie zoals wel meer huizen in de straat. De achtergevel is opengewerkt naar de tuin en laat het licht diep in de woning binnendringen. De relatie tot de tuin wordt ook in de slaapkamers benadrukt: de ramen staan loodrecht op het dakvlak waardoor het ...

Villa Brazil

Het bouwperceel ligt in een buitenwijk van Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. De site wordt gekenmerkt door de helling van een vallei. De organisatie van de woning is bepaald door de aanwezige topografie. Men bereikt de woning op het hoogste punt, via het dak. Een centrale trap en patio brengen de bewoners naar de onderliggende woonvertrekken. Een lager gelegen gastenverblijf ...

Mindestwohnung

De kronkelige nauwe Rivierstraat wordt gekenmerkt door rijwoningen van gemiddeld twee bouwlagen. Aan beide zijden van het perceel liggen inritten naar achtergelegen percelen. De bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het voorgestelde programma geeft de aanleiding voor een verdeling van het betreffende bouwterrein in twee kavels. Architecturaal wordt creatief omgegaan met alle aspecten van de beschikbare ruimte. Kniklijnen in ...

Trappenhuis

Op een relatief beperkte perceelsoppervlakte van 55m² staat een burgerwoning van vier bouwlagen. De transformatie van de woning in meergezinswoning is een oefening in ruimteëfficiëntie en flexibiliteit. Een appartement beslaat de eerste twee bouwlagen, twee studio’s op de volgende bouwlagen. Speciale aandacht gaat naar de de gemeenschappelijke voorzieningen. Door de beperkte perceeloppervlakte is een kwalitatieve buitenruimte op de begane ...

Boven-woning

Deze verbouwing situeert zich in een ambachtelijke zone, aan de rand van Gent. Een bestaande schrijnwerkerij met aanpalende woning wordt uitgebreid met een volume op het dak. De bestaande dakstructuur kan de extra belasting niet aan, er wordt een tafel op het dak gebouwd waarop de uitbreiding komt te staan. Zicht (de torens van Gent) en licht bepalen de oriëntatie ...

Duinwoningen

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wordt nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. De duinwoningen vormen een cluster met de bestaande paviljoenen. Het ontwerp voorziet in een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek, elk met hun eigen buitenruimte: tuin, inpandig terras, patio of dakterras. Een uitkraging markeert de toegang tot het ...

Commanderie

De activiteiten gerelateerd aan het militair hospitaal zijn op deze plaats beëindigd. De site bevat echter voldoende duurzame kwaliteiten om een nieuwe identiteit en toekomst te geven aan de gebouwen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds ontstaat de mogelijkheid kwalitatieve woningen te bouwen en anderzijds wordt er nieuw leven geblazen in deze historische locatie die haar functionele ...

Oceaan

Woongebouw “Oceaan” vormt een herkenningspunt in de uithoek van de site van het voormalig militair hospitaal te Oostende. Een volledig beglaasde gordijngevel reflecteert de duinengordel. Een constructief dragende kern met uitkragende vloerdelen maken panoramische zichten op de omgeving mogelijk. Verschillende appartementen hebben zicht op zee. De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verlenen elke woning zijn specifiek karakter.