Geert
De
Groote
Architecten

Construire un Cadre de Référence

Een architectuuropleiding heeft tot doel adolescenten op te leiden tot architecten. Tijdens hun studie wordt aan de studenten een ontwerpmethodiek aangeleerd die hen uiteindelijk in staat moet stellen autonoom architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Enerzijds wordt hen tijdens het theoretisch onderricht begrippen als context, ruimtelijkheid, proportie, bouwmethodiek, structuur, materiaalgebruik en duurzaamheid verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Anderzijds ...

Malem

Het eiland Malem is één van de na-oorlogse sociale huisvesting sites juist buiten het centrum van Gent. De typologie van eengezinswoningen opgetrokken in een uniforme bouwstijl en omgeven door groene zones en water is wat deze site tot een ideaal woongebied maakte in de jaren vijftig. De kerk wordt niet langer op regelmatige basis gebruikt. Deze studie is een voorstel ...

Basisschool Moorslede

Door de nieuwbouw vooraan op de site te situeren wordt de straatwand vervolledigd. Het voorgestelde volume wordt bepaald door een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden. De verschillende buitenruimtes staan op een heldere manier met elkaar in verbinding in een poging om het collectieve gebeuren letterlijk een plaats te geven en als dusdanig de gemeenschappelijkheid van de site te versterken. Een overdekt inkomportaal ...

Gaspard de Colignyschool

Deze school opende in 1934 haar deuren. Op dat ogenblik telde ze twee klassen. Na tal van uitbreidingen telt de school momenteel 9 klasjes voor kleuters en lagere school. De site van de Gaspard de Cillignyschool in Gent is ingesloten door bebouwing. Een enkele toegang ontsluit het terrein. De gebouwen zijn sterk verouderd en dienen dringend gerenoveerd te worden. ...

Basisschool Hofkouter

Het ontwerp voor het nieuwbouwproject van de basisschool te St-Lievens-Houtem kwam tot stand in het kader van Open Oproep 1313. De site geniet van een uitzonderlijk uitgebreide en kwalitatieve omgeving. De uitgangspunten van het programma, het vrij interessante karakter van de site, het zoeken naar duurzaamheid, de relatief beperkte middelen in termen van oppervlakte en financiën, en de noden van ...

Basisschool Oostende

De campus van de Vrije Basisschool Sint-Andreas wordt gedomineerd door twee in omvang gelijkaardige bakstenen gebouwen. De voorgestelde inplanting profiteert van een dubbele oriëntatie: het gebouw opent zich zowel naar het weidse en rustgevende polderlandschap als naar het besloten en bij momenten drukke gebeuren op de speelplaats. De interne organisatie van het gebouw wordt in sterke mate bepaald door deze ...

Basisschool Izegem

De huidige schoolinfrastructuur van de Basisschool Bosmolen is verouderd en aan vervanging toe. We introduceren een monumentale as vanaf de straat, langs de kapel, tot aan de nieuwe school als een evident verlengstuk van de publieke ruimte voor de kerk. Door het creëren van een zichtrelatie krijgt de schoolsite opnieuw een structuur en identiteit. Het masterplan bezit een verregaande flexibiliteit ...

Kapel

Het leven van eenieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en openbare karakter nauw verbonden zijn: geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis,.. De kapel is een uitnodiging om zich een publieke ruimte toe te eigenen door er publiekelijk deze privémomenten te vieren. De volledig demonteerbare structuur is geconcipieerd als een prototype voor parkmeubilair. Aan elkaar gevezen ronde buisschijven vormen ...

Nood aan Poëzie

Het Justitiepaleis van Brussel is het grootste bouwwerk dat in de 19e eeuw in het Westen werd gebouwd. Het werd gebouwd als statussymbool van de macht van Justitie in België. In verschillende opzichten staat het gebouw symbool voor een voorbijgestreefd beeld van justitie. Het ontwerp focust op het behoud van justitie op deze plek. Hier is niets nostalgisch aan: we ...

Zuidtuin

Het project vult het bestaande netwerk aan doorgangen en gevarieerde buitenruimten op de campus van Sint-Lucas te Gent verder aan. Door de combinatie van compactheid en locatie worden de meeste en belangrijkste bomen behouden en wordt de ruimte van de tuin zoveel als mogelijk gevrijwaard. Een koer aan de werkloods biedt een adempauze in het traject tussen de straat en ...

Nieuw Zagreb

Het projectgebied is een infrastructureel knooppunt aan de rand van de binnenstad: een belangrijke toevalsweg, een ringweg, een spoorlijn en de rivier Sava vormen de grenzen van de interventiezone. Het ontwerp bevestigt de potenties van het gebied als nieuwe stedelijke pool, gedragen door een dynamische publieke ruimte. Een continu landschap neemt de niveauverschillen op en verbindt de achterliggende wijken met ...

Adm. Centrum

Twee eenvoudige vaststellingen vormen de uitgangspunten / de basisprincipes voor een tweeledige strategie: Ten eerste het tegenover elkaar zetten van openbare ruimte en gebouwen en het aftasten van de grenzen van beide om tot een dynamische interactie te komen. Ten tweede het inbouwen van een kwaliteitsvolle neutraliteit in de omgeving als garantie voor de flexibele indeling / het flexibel ...

Vrede

Het ontwerpen van een herdenkingsplaats voor de vrede is meer dan het vormgeven van een esthetisch monument of het letterlijk uitbeelden van vrede. We zien het contact leggen tussen individuen als een noodzaak om duurzame vrede te bereiken/bekrachtigen. Een koepel combineert de wil een ontmoetingsplek te creëren aan de rand van het bos met een sacrale dimensie. Het ...

Station Oostende

Het aankomen in het station van Oostende moet een bijzondere ervaring zijn. Het beeld van het station van de badstad betekent voor veel reizigers immers het begin van een vakantie aan zee, de stad Oostende en haar haven. De site heeft een uniek karakter en een uitzonderlijke ligging in het toeristische en historische centrum van de stad, aan het waterfront ...

Dokterspraktijk

Het betreft een studieopdracht voor het onderbrengen van een dokterspraktijk in een oude fabrieksruimte met opslagplaats. De fabriek beslaat het volledige perceel. Door het creëren van een centrale open ruimte en doorgang naar de straat ontstaat de mogelijkheid de verschillende diensten te ontsluiten. Er wordt extra ruimte voorzien door het voorzien van volumes op het dak.