Geert
De
Groote
Architecten

Appartementen wKmDP

GDGA verbouwt een herenhuis met tuin in Gent tot twee appartementen. De bestaande achterbouw wordt vervangen door een nieuwbouw uitbreiding. Via grote ramen wordt er licht tot diep in de woningen gebracht. Speciale aandacht wordt besteed aan de buitenruimtes van de appartementen. Zo worden er terrassen op verschillende niveaus gecreëerd.

Woning pVgD

De stadswoning met tuin maakt deel uit van een gesloten bouwblok. De achterbouw wordt gesloopt ten voordele van een nieuwe uitbreiding. De interne ruimtelijkheid wordt verhoogd door de creatie van een centraal gelegen dubbelhoge ruimte waar de leefruimtes aan grenzen.

Kasteel Bunneghem-Sloor

Het kasteeltje aan de Kasteeldreef in Temse dateert uit het begin van de 19de eeuw. Het zou gebouwd zijn als jachtpaviljoen voor Jean-Baptiste Bernadotte, maarschalk van Napoleon Bonaparte, die van 1818 tot 1844 onder de naam Karel XIV Johan Koning van Zweden was. In 1861 werd het aangekocht door August Sloor die het aan de achterzijde vergrootte door toevoeging ...

Veldwerk

De groeiende diversiteit aan samenlevingsvormen en de nood aan betaalbare woningen vragen om een grotere variatie aan woningtypen. Het traditionele verkavelingsmodel is ruimteverslindend. De aandacht wordt verlegd van de indivduele kavel en het afzonderlijke huis naar de gemeenschappelijke kavel en de meergezinswoning. De voorgestelde ontwikkelingsvarianten zijn geïnspireerd op referentiemodellen die hun doeltreffendheid in een landelijke omgeving reeds bewezen hebben.

Site De Poortere

In 1922 begon Jozef De Poortere een confectiebedrijf in textielstad St-Niklaas. Dank zij het organisatorisch talent van de zonen groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende producent in deze branche van de Belgische textielindustrie. Het atelier breidt uit en beslaat al gauw een groot deel van het bouwblok. Door de toenemende concurrentie uit Azië sinds de jaren 90 is de ...

De Leeuw

Twee voormalige pakhuizen in het hartje van Gent worden ontsloten langs een gemeenschappelijke koer. Een vroegere transformatie tot studio’s en appartementen is gedateerd. Nieuwe eisen op het vlak van isolatie en ventilatie vormen de aanleiding voor de “facelift “ van beide gebouwen. Door de inzet van duurzame gevelmaterialen en respect voor de geschiedenis van de plek wordt het historische karakter ...

Nieuw Zagreb

Het projectgebied is een infrastructureel knooppunt aan de rand van de binnenstad: een belangrijke toevalsweg, een ringweg, een spoorlijn en de rivier Sava vormen de grenzen van de interventiezone. Het ontwerp bevestigt de potenties van het gebied als nieuwe stedelijke pool, gedragen door een dynamische publieke ruimte. Een continu landschap neemt de niveauverschillen op en verbindt de achterliggende wijken met ...

Koppelwoningen

De woningen schrijven zich in binnen een beschermd dorpsgezicht. De gesloten straatgevel bestaat uit een archetypische compositie zoals wel meer huizen in de straat. De achtergevel is opengewerkt naar de tuin en laat het licht diep in de woning binnendringen. De relatie tot de tuin wordt ook in de slaapkamers benadrukt: de ramen staan loodrecht op het dakvlak waardoor het ...

Villa Brazil

Het bouwperceel ligt in een buitenwijk van Brasilia, de hoofdstad van Brazilië. De site wordt gekenmerkt door de helling van een vallei. De organisatie van de woning is bepaald door de aanwezige topografie. Men bereikt de woning op het hoogste punt, via het dak. Een centrale trap en patio brengen de bewoners naar de onderliggende woonvertrekken. Een lager gelegen gastenverblijf ...

Mindestwohnung

De kronkelige nauwe Rivierstraat wordt gekenmerkt door rijwoningen van gemiddeld twee bouwlagen. Aan beide zijden van het perceel liggen inritten naar achtergelegen percelen. De bestaande bebouwing op het perceel wordt gesloopt. Het voorgestelde programma geeft de aanleiding voor een verdeling van het betreffende bouwterrein in twee kavels. Architecturaal wordt creatief omgegaan met alle aspecten van de beschikbare ruimte. Kniklijnen in ...

Kaai 24

zal mee de evolutie van het havenbuurt Muide-Meulestede bepalen. De wisselwerking tussen de kaai en het hart van de Muide is in de loop der tijd verloren gegaan. Dit is te wijten aan het wegtrekken van havenactiviteiten en het beperkt openbaar karakter van de kaai. Rode draad doorheen het ontwerp is een doorgedreven aandacht voor de collectieve ruimte. Er wordt ...

Tuin-huizen

Gezinsstructuren en woonwensen zijn in permanente evolutie waardoor sociale woningbouw-concepten voldoende mogelijkheden moeten voorzien om diverse doelgroepen kwalitatief te laten wonen, waarbij het woningaanbod en/of de wooneenheden flexibel kunnen worden afgestemd op wijzigende noden en leefgewoonten. Het streven naar een hoge mate van flexibiliteit en hoge dichtheid houdt op zich een duidelijke keuze voor duurzaamheid in. Daarnaast verdient ook de ...

Trappenhuis

Op een relatief beperkte perceelsoppervlakte van 55m² staat een burgerwoning van vier bouwlagen. De transformatie van de woning in meergezinswoning is een oefening in ruimteëfficiëntie en flexibiliteit. Een appartement beslaat de eerste twee bouwlagen, twee studio’s op de volgende bouwlagen. Speciale aandacht gaat naar de de gemeenschappelijke voorzieningen. Door de beperkte perceeloppervlakte is een kwalitatieve buitenruimte op de begane ...

Boven-woning

Deze verbouwing situeert zich in een ambachtelijke zone, aan de rand van Gent. Een bestaande schrijnwerkerij met aanpalende woning wordt uitgebreid met een volume op het dak. De bestaande dakstructuur kan de extra belasting niet aan, er wordt een tafel op het dak gebouwd waarop de uitbreiding komt te staan. Zicht (de torens van Gent) en licht bepalen de oriëntatie ...

Duinwoningen

Vanuit de zorg om het behoud van het karakteristieke beeld van het militair hospitaal wordt nieuwbouw in hoofdzaak geconcentreerd in de randzones. De duinwoningen vormen een cluster met de bestaande paviljoenen. Het ontwerp voorziet in een gedifferentieerd woningaanbod voor een gevarieerd publiek, elk met hun eigen buitenruimte: tuin, inpandig terras, patio of dakterras. Een uitkraging markeert de toegang tot het ...

Commanderie

De activiteiten gerelateerd aan het militair hospitaal zijn op deze plaats beëindigd. De site bevat echter voldoende duurzame kwaliteiten om een nieuwe identiteit en toekomst te geven aan de gebouwen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds ontstaat de mogelijkheid kwalitatieve woningen te bouwen en anderzijds wordt er nieuw leven geblazen in deze historische locatie die haar functionele ...

Oceaan

Woongebouw “Oceaan” vormt een herkenningspunt in de uithoek van de site van het voormalig militair hospitaal te Oostende. Een volledig beglaasde gordijngevel reflecteert de duinengordel. Een constructief dragende kern met uitkragende vloerdelen maken panoramische zichten op de omgeving mogelijk. Verschillende appartementen hebben zicht op zee. De oriëntatie, ligging, uitzichten, typologie en interne organisatie verlenen elke woning zijn specifiek karakter.

Haute-Wegge

Het is traditiegetrouw de wens van de meeste belgen om een woning te kopen aan de rand van de stad, profiterend van zowel de diensten van de stad als de groene omgeving en rust van het platteland. Typerend zijn de ruim bemeten percelen, de bij voorkeur vrijstaande woningen en cul-de-sac ontsluiting. De nadruk ligt erg eenzijdig op de individuele kavels, ...