Geert
De
Groote
Architecten

Ontheffing van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is gepubliceerd door Geert De Groote Architecten (GDGA). GDGA behoudt alle rechten op de gepubliceerde inhoud van de site, tenzij anders vermeld. Geen enkel deel van de website mag gekopieerd, gereproduceerd, geherpubliceerd, verzonden of verdeeld worden.

GDGA is bijzonder zorgvuldig bij het publiceren en actualiseren van de site met inhoudelijk zo actueel, beschikbaar, correct en begrijpbaar mogelijke informatie. De informatie op de site kan echter onvolledig en/of onjuist zijn. GDGA kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade als gevolg van het gebruik, onder welke omstandigheid dan ook, van de informatie op de site.

De website van GDGA kan toegang verlenen aan websites en/of pagina’s van derden. GDGA kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van schade als gevolg van het consulteren van de informatie op deze websites en/of pagina’s van derden.

© GDGA, 2011

Disclaimer

The information on this website is provided by Geert De Groote Architects (GDGA). GDGA owns all copyrights for all material on this site, unless otherwise stated. No part of this website may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way.

GDGA takes extreme care in publishing and updating its site with contents as current, available, correct and comprehensive as possible. The information on the site can however be involuntarily incomplete and/or incorrect. GDGA cannot be held liable in case of damages resulting from the use, whatever it can be, of the information on its site.

The website of GDGA might give access to websites and/or pages provided by third parties. GDGA can also not be held liable in case of damages resulting from the use of the information contained on these websites and/or pages of third parties. No right can moreover be taken out of the contents of this information of third parties.

© GDGA, 2011