Geert
De
Groote
Architecten

Basisschool Izegem

De huidige schoolinfrastructuur van de Basisschool Bosmolen is verouderd en aan vervanging toe. We introduceren een monumentale as vanaf de straat, langs de kapel, tot aan de nieuwe school als een evident verlengstuk van de publieke ruimte voor de kerk. ...

Veldwerk

De groeiende diversiteit aan samenlevingsvormen en de nood aan betaalbare woningen vragen om een grotere variatie aan woningtypen. Het traditionele verkavelingsmodel is ruimteverslindend. De aandacht wordt verlegd van de indivduele kavel en het afzonderlijke huis naar de gemeenschappelijke kavel en ...

Site De Poortere

In 1922 begon Jozef De Poortere een confectiebedrijf in textielstad St-Niklaas. Dank zij het organisatorisch talent van de zonen groeide het bedrijf uit tot een toonaangevende producent in deze branche van de Belgische textielindustrie. Het atelier breidt uit en beslaat ...

Nood aan Poëzie

Het Justitiepaleis van Brussel is het grootste bouwwerk dat in de 19e eeuw in het Westen werd gebouwd. Het werd gebouwd als statussymbool van de macht van Justitie in België. In verschillende opzichten staat het gebouw symbool voor een voorbijgestreefd ...

In & Uit

La Chaux-de-Fond en Le Locle zijn twee naburige gemeenten waarvan de stedenbouwkundige opzet gekenmerkt wordt door een grid-patroon. Beide hebben zich onafhankelijk ontwikkeld binnen de grenzen van de vallei, gestuwd door de horloge-industrie. Onze ontwikkelingsvisie is gericht op een toekomstige ...

Nieuw Zagreb

Het projectgebied is een infrastructureel knooppunt aan de rand van de binnenstad: een belangrijke toevalsweg, een ringweg, een spoorlijn en de rivier Sava vormen de grenzen van de interventiezone. Het ontwerp bevestigt de potenties van het gebied als nieuwe stedelijke ...

Eb & Vloed

Er wordt nieuw leven geblazen in het noordelijke havengebied van Kopenhagen. Een bevolkingstoename en de daaraan gekoppelde woningnood is de aanleiding voor de ontwikkeling van het gebied tot woonomgeving. De industriële bedrijven hebben zich meer noordelijk gevestigd.
We sluiten ...

Intermedia

Het vormgeven van een zorgcampus van deze omvang vormt een uitermate boeiende uitdaging. Naast het functioneel onderzoek is het zoeken naar de juiste sfeer, schaal en ruimtelijke kwaliteit de belangrijkste evenwichtsoefening in dit project. Het ontwerp ambieert een duidelijk herkenbare, ...

Station Oostende

Het aankomen in het station van Oostende moet een bijzondere ervaring zijn. Het beeld van het station van de badstad betekent voor veel reizigers immers het begin van een vakantie aan zee, de stad Oostende en haar haven. De site ...

Schattingbeek

De Schattingbeekwijk kende begin jaren zeventig een explosieve groei: honderden sociale woningen werden ineens gerealiseerd. De variatie in stedenbouwkundige en architecturale typologiën en materiaalkeuzes is heel beperkt, wat de wijk een ééntonig en zelfs desoriënterend uitzicht geeft. Het ontwerp omschrijft ...

Oude Dokken

Het stadsontwerp neemt de bestaande kenmerken, kwaliteiten en potenties van de omgeving van de Oude Dokken als uitgangspunt en voorziet in de mogelijkheid tot een gefaseerde realisatie. Het water, bindend element binnen het plangebied, vormt de drager van een continu ...

Haute-Wegge

Het is traditiegetrouw de wens van de meeste belgen om een woning te kopen aan de rand van de stad, profiterend van zowel de diensten van de stad als de groene omgeving en rust van het platteland. Typerend zijn de ...