top of page

GASPARD DE COLIGNYSCHOOL

Deze school opende in 1934 haar deuren. Op dat ogenblik telde ze twee klassen. Na tal van uitbreidingen telt de school momenteel 9 klasjes voor kleuters en lagere school. De site van de Gaspard de Cillignyschool in Gent is ingesloten door bebouwing. Een enkele toegang ontsluit het terrein. De gebouwen zijn sterk verouderd en dienen dringend gerenoveerd te worden. Het is de intentie het architecturaal karakter te behouden en te versterken. De ruimtelijke kwaliteiten van de centrale circulatie worden behouden. Anderzijds wordt een nieuwbouw uitbreiding aan de straat gepland en wordt een rijhuis, aansluitend op de schoolsite gerenoveerd teneinde de administratie te herbergen. Ten slotte wordt een overdekte speelplaats gerealiseerd.​

Programma: Verbouwing en uitbreiding schoolgebouw

Locatie: Gent

Opdracht: Gaspard de Colignyschool

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Status: Deels uitgevoerd

bottom of page