top of page

 

Malem

Het eiland Malem is één van de na-oorlogse sociale huisvesting sites juist buiten het centrum van Gent. De typologie van eengezinswoningen opgetrokken in een uniforme bouwstijl en omgeven door groene zones en water is wat deze site tot een ideaal woongebied maakte in de jaren vijftig. De kerk wordt niet langer op regelmatige basis gebruikt. Deze studie is een voorstel voor de herbestemming van de school en kerk, beide gelegen op dezelfde site in het hart van de wijk. De wens van de kerkelijke authoriteiten om een waardige bestemming voor de kerk te vinden, de poging van het stadsbestuur om een heropleving van kleine bedrijven in de wijk mogelijk te maken en de zoektocht van het oudste glazeniersatelier in de stad vinden elkaar als partners in dit project, wat voor alle partijen een win-win-situatie lijkt te zijn. Er wordt een voorstel naar voor geschoven voor een Kunsten- & Ambachtencentrum dat beantwoordt aan alle wensen van de hierboven vermelde stakeholders, maar ook rekening houdt met de noden van de bewoners in de wijk. Er worden suggesties gedaan voor een duurzame erfgoedvisie van de genoemde gebouwen.

Programma: Herbestemming Kerkgebouw

Locatie: Gent

Opdracht: Atelier Mestdagh

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Status: Ontwerpstudie afgerond

bottom of page