top of page

BAPTISTERIUM OLV

Het gebouw bevindt zich in de zeer nabije omgeving van het kasteeldomein Le Paige. De ontwikkeling van dit domein heeft zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van de stad Herentals en de ruimtelijke structuur van de omgeving. De site en de omgeving beschikken beide over heel wat ruimtelijke en landschappelijke potenties. Het is een kruispunt / de ontmoeting van de stad en het landschap. In het ontwerp worden verloren gegane verbindingen hersteld en nieuwe gerealiseerd teneinde de leesbaarheid van het gebied te vergroten. 

 

De kerk wordt aanzien als een verlengde van het publieke park. Dit kan letterlijk genomen worden: Men kan het gebouw doorkruisen waardoor ze een erg uniek karakter krijgt als toegangspaviljoen tot het park. In het verlengde van de buitenomgeving wordt een parcours binnenin het gebouw vorm gegeven. Voor de toevallige voorbijganger betreft dit parcours een verderzetting van zijn of haar wandeling in het park, beschermd tegen regen en wind. Voor de gelovige krijgt dit parcours meer betekenis: Enerzijds wordt door een opeenvolging van ruimtelijke sequenties de afstand in ruimte en tijd tussen het drukke leven van elke dag en het moment van bezinning vergroot. Anderzijds betreft het een symbolisch traject van doopvont (doop & welkom) - via de liturgische ruimte - tot kruis (uitvaart & afscheid). Het symbolische karakter van de kerk wordt bovendien benadrukt door een verwijzing naar of een band met het omliggende water. Een centrale bron in het baptisterium wordt gevoed met water uit de vesten en benadrukt het belang van het doopsel als ‘poort van de sacramenten’.

Programma: Baptisterium en parkaanleg

Locatie: Herentals

Opdracht: Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw te Herentals

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Gunning: Ontwerpwedstrijd Open Oproep 3707

Status: Wedstrijdontwerp

bottom of page