top of page

 

WOONGEBOUW COMMANDERIE

De activiteiten gerelateerd aan het militair hospitaal zijn op deze plaats beëindigd. De site bevat echter voldoende duurzame kwaliteiten om een nieuwe identiteit en toekomst te geven aan de gebouwen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: enerzijds ontstaat de mogelijkheid kwalitatieve woningen te bouwen en anderzijds wordt er nieuw leven geblazen in deze historische locatie die haar functionele betekenis heeft verloren. Het karakter van het oorspronkelijke gebouw blijft behouden. Architecturaal worden ruimtelijke opportuniteiten benut: de kelderverdieping wordt bewoonbaar gemaakt, er worden kwalitatieve buitenruimten gerealiseerd en de hoge kamers garanderen een ruimtelijk interessante woonomgeving. Niet alleen verleent deze bijzondere omgeving ‘met geschiedenis’ een meerwaarde aan het wonen, tegelijkertijd blijven de sporen van de geschiedenis tastbaar aanwezig.​

Programma: Herbestemming hospitaal tot 21 appartementen

Locatie: Bredene

Opdracht: Milho

Ontwerp: Beel & Achtergael Architecten

Projectleider: Geert De Groote

Status: Uitgevoerd

bottom of page