Contact

bezoekadres: Burgstraat 38, 9000 Gent

vennootschap: Rozemarijnstraat 20, 9000 Gent

+32 (0) 9 329 08 35

info@gdga.be

Ondernemingsnummer: BE0825.899.075 - RPR Gent

Ingeschreven op de tabel van Orde van Architecten 

Toezichthoudende autoriteit: Provinciale Raad Oost-Vlaanderen

Gedragscode: Reglement van beroepsplichten