top of page

CONSTRUIRE UN CADRE DE REFERENCE

Een architectuuropleiding heeft tot doel adolescenten op te leiden tot architecten. Tijdens hun studie wordt aan de studenten een ontwerpmethodiek aangeleerd die hen uiteindelijk in staat moet stellen autonoom architectuurprojecten tot een goed einde te brengen. Enerzijds wordt hen tijdens het theoretisch onderricht begrippen als context, ruimtelijkheid, proportie, bouwmethodiek, structuur, materiaalgebruik en duurzaamheid verduidelijkt aan de hand van voorbeelden. Anderzijds vormen referenties een belangrijke inspiratiebron voor architecten tijdens het ontwerpproces.

De tentoonstelling “Construire un Cadre de Référence” verschaft een inzicht in de manier waarop de verschillende ontwerpateliers het gebruik van referenties integreren in het pedagogisch proces.

Programma: Scenografie

Locatie: UCL, Doornik

Opdracht: UCL - Université Catholique de Louvain-la-Neuve, LOCI

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Status: Uitgevoerd

bottom of page