top of page

HOOGSPANNINGSMASTEN

Elia is de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet en staat in voor de transmissie van elektriciteit. Over het hoogspanningsnet wordt stroom vervoerd van de producenten naar de distributienetbeheerders en de industriële grootverbruikers. Vakwerkmasten zijn reeds 100 jaar in gebruik over de hele wereld. Hun vorm wordt bepaald door eisen van technische en structurele aard. GDGA maakt een vormgevingsstudie voor een nieuwe generatie vakwerkmasten, rekening houdend met de integratie van de masten in hun omgeving. Zowel de lijn- als hoekmasten worden vorm gegeven.​

Programma: Ontwerpstudie hoogspanningsmasten

Locatie: België

Opdracht: ELIA

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Status: Afgerond

bottom of page