top of page

KAPEL Eden

Het leven van eenieder wordt doorkruist met gebeurtenissen waarvan het private en openbare karakter nauw verbonden zijn: geboorte, afstuderen, bruiloft, promotie, begrafenis,.. De kapel is een uitnodiging om zich een publieke ruimte toe te eigenen door er publiekelijk deze privémomenten te vieren. De volledig demonteerbare structuur is geconcipieerd als een prototype. Aan elkaar gevezen ronde buisschijven vormen een stalen netwerk op gebogen stijlen.

 

Voor het project wordt een idioom gehanteerd waarbij elk deel van de kapel de geometrische vereenvoudiging is van een symbool of architecturaal element. Concreet verwijst de gebogen vorm naar de spitsbogen uit de gotiek, de ronde (mondgeblazen) glas-in-lood ramen naar traditionele roosvensters. De gebogen loodlijnen liggen visueel in elkaars verlengde waardoor de indruk ontstaat dat de cirkels met elkaar vervlochten zijn.

In een tijd waarin religie aan terrein verliest ambieert dit project spiritualiteit een plaats te geven binnen onze maatschappij.

Programma: Kapel

Locatie: Openbare ruimte

Opdracht: Privé

Ontwerp: Geert De Groote Architecten

Foto's: Filip Dujardin

Status: Uitgevoerd

bottom of page