top of page

KERK SINT-GERTRUDIS

Het Van Meyelplein is historisch gezien een bijzondere plek voor de gemeente: het is precies op deze plaats aan de Maalbeek dat Etterbeek haar ontstaan te danken heeft. Het belang van deze locatie wordt bevestigd door de opeenvolging van kerken dewelke hier gebouwd werden. De stedenbouwkundige setting rondom het plein bepaalt een heldere ruimtefiguur, een typisch voorbeeld van de uitbreiding en verfraaiing van de Brusselse agglomeratie in de 19e eeuw. Door deze stedenbouwkundige opzet geniet het bouwterrein van een uitzonderlijke zichtbaarheid en dus potentiële “aanwezigheid” van de nieuwe kerk als sluitstuk van de Generaal Lemanstraat.

Programma: Bouw van een nieuwe kerk van de katholieke eredienst

Locatie: Van Meyelplein, Etterbeek

Opdracht: Kerkfabriek van de Sint-Gertrudisparochie

Ontwerp: Geert De Groote Architecten met Kuehn-Malvezzi

Gunning: Internationale ontwerpwedstrijd

Status: Opmaak aanbesteding

bottom of page